HAUTE COUTURE

DISCOVERY MORE

READY TO WEAR

DISCOVERY MORE

Déjà Vu - Fashion Show

An Untold Story Of Quynh Paris

DISCOVERY MORE

QUYNH PARIS in Vietnam?

Five years - One Journey - One Person

DISCOVERY MORE

Upcomming event

NTK Quỳnh Paris làm BGK tại…

New World Hotel

Ngày 13 tháng 04 năm 2017, Ben Thanh Media tổ chức lễ ra mắt cuộc thi Hoa Khôi Doanh Nhân 2017 tại khách sạn New World...

see more

QUYNH PARIS

Jun
Phạm

nathan lee - quynh paris

Nathan
Lee
Singer

lai huong thao - quynh paris

Lai
Huong
Thao

Model nhu van - quynh paris

Model
Như
Vân

Tinna tình - quỳnh paris

Tinna
Tinh

ca sĩ đinh hương, quỳnh paris, nhà thiết kế quỳnh paris

Dinh
Huong
Singer

hoang oanh - quynh paris

Hoang
Oanh

lan khuê - quỳnh paris

Lan
Khue

ca sĩ pha lê - quỳnh paris

Pha
Le
Singer

Celebrity’s Choice

QUYNH PARIS - With experience, creativity and dedication in the industry, Quynh Paris is increasingly gaining trust from many customers, of which there are many large enterprises such as: PLAYBOY, SAPPORO , MARLBORO, AB GROUP ...., especially the celebrity individual.

view all

Our Patners

SAN FU LOU RESTAURANT

QUYNH PARIS PARTNERS OF PRESTIGIOUS SUPPLIERS OF: RESTAURANT, SANTOUCH, PLAYBOY, SAPPORO, MARLBORO, AB GROUP ....
Design uniforms for a variety of industries: restaurants, hotels, bars, factories, offices, resorts, ....

book now
QUYNH PARIS
about quynh paris

About Quynh Paris

Our designer Quynh Nhu NGUYEN is: Fashion designer, violinist, painter, dancer, gymnast... "Với nghệ thuật, mọi sản phẩm bạn làm ra đều sẽ phản ánh rất chân thật Cái Tâm và Tình Yêu bạn dành cho nó" - Quynh Paris

see more

Back to top